100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN


100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN

*1. Jangan berkata kasar.*
(QS 3 – Ali Imran : 159)
*2. Tahanlah marah.*
(QS 3 – Ali Imran : 134)
*3. Berbaiklah kepada orang lain.*
(QS 4 – An Nisaa’ : 36)
*4. Jangan sombong dan congkak.*
(QS 7 – Al A’raaf : 13)
*5. Maafkanlah kesalahan orang lain.*
(QS 7 – Al A’raaf : 199)
*6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.*
(QS 20 – Thaahaa : 44)
*7. Rendahkanlah suaramu.*
(QS 31 - Luqman : 19)
*8. Jangan mengejek orang lain.*
(QS 49 – Al Hujuraat : 11)
*9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapak).*
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
*10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapak).*
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
*11. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapak tanpa izin.*
(QS 24 – An Nuur : 58)
*12. Catatlah hutang-hutangmu.*
(QS 2 – Al Baqarah : 282)
*13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta.*
(QS 2 – Al Baqarah : 170)
*14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.*
(QS 2 – Al Baqarah : 280)
*15. Jangan makan riba’/membungakan uang*
(QS 2 – Al Baqarah : 1)
*16. Jangan melakukan korupsi)*
(QS 2 – Al Baqarah : 188)
*17. Jangan ingkar atau melanggar janji*
(QS 2 – Al Baqarah : 177)
*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu*
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan*
(QS 2 – Al Baqarah : 42)
*20. Berlakulah adil terhadap semua orang*
(QS 4 – An Nisaa’ : 58)
*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas*
(QS 4 – An Nisaa’ : 135)
*22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga*
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*23. Wanita memiliki hak waris*
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*24. Jangan memakan harta anak yatim*
(QS 4 – An Nisaa’ : 10)
*25. Lindungi anak yatim*
(QS 2 – Al Baqarah : 220)
*26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya*
(QS 4 – An Nisaa’ : 29)
*27. Damaikanlah orang yang berselisih*
(QS 49 – Al Hujuraat : 9)
*28. Hindari perasangka buruk*
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*29. Jangan memfitnah orang*
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
*30. Jangan memfitnah orang*
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial*(QS 57 – Al Hadid : 7)
*32. Biasakan memberi makan orang miskin*
(QS 107 – Al Maa’uun : 3)
*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah*
(QS 2 – Al Baqarah : 273)
*34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah*
(QS 17 – Al Israa’ : 29)
*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu*
(QS 2 – Al Baqarah : 264)
*36. Hormatilah tamu anda*
(QS51AdzDzaariyaat26)
*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri*
(QS 2 – Al Baqarah : 44)
*38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi*
(QS 2 – Al Baqarah : 60)
*39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid*
(QS 2 – Al Baqarah : 114)
*40. Perangilah mereka yang memerangi mu*
(QS 2 – Al Baqarah : 190)
*41. Jagalah etika perang*
(QS 2 – Al Baqarah : 191)
*42. Jangan lari dari peperangan*
(QS 8 – Al Anfaal : 15)
*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)*
(QS 2 – Al Baqarah : 256)
*44. Berimanlah kepada para Nabi*
(QS 2 – Al Baqarah : 285)
*45. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid*
(QS 2 – Al Baqarah : 222)
*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh*
(QS 2 – Al Baqarah : 233)
*47. Jauhilah hubungan intim di luar nikah*
(QS 17 – Al Israa’ : 32)
*48. Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya*
(QS 2 – Al Baqarah : 247)
*49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya*
(QS 2 – Al Baqarah : 286)
*50. Jangan mau dipecah belah*
(QS 3 – Ali Imran : 103)
*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini*
(QS 3 – Ali Imran 3 :191)
*52. Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya*
(QS 3 – Ali Imran : 195)
*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu*
(QS 4 – An Nisaa’ : 23)
*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki*
(QS 4 – An Nisaa’ : 34)
*55. Jangan pelit*
(QS 4 – An Nisaa’ : 37)
*56. Jangan iri hati*
(QS 4 – An Nisaa’ : 54)
*57. Jangan saling membunuh*
(QS 4 – An Nisaa’ : 92)
*58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan*
(QS 4 – An Nisaa’ : 105)
*59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan*
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*60. Bekerja samalah dalam kebenaran*
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran*
(QS 6 – Al An’aam : 116)
*62. Berlaku adil*
(QS 5 – Al Maa-idah:8)
*63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan*
(QS 5 – Al Maa-idah : 38)
*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum*
(QS 5 – Al Maa-idah : 63)
*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi*
(QS 5 – Al Maa-idah : 3)
*66. Hindari minum racun dan alkohol*
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*67. Jangan berjudi*
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain*
(QS 6 – Al An’aam : 108)
*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu*
(QS 6 – Al An’aam : 152)
*70. Makan dan minumlah secukupnya*
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
*71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat sholat*
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan*
(QS 9 – At Taubah:6)
*73. Jagalah kemurnian*
(QS 9 – At Taubah : 108)
*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah*
(QS 12 – Yusuf : 87)
*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya*
(QS 16 – An Nahl : 119)
*76. Berserulah/ajaklah  kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana*
(QS 16 – An Nahl : 125)
*77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain*
(QS 17 – Al Israa’ : 15)
*78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan*
(QS 17 – Al Israa’ : 31)
*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya*
(QS 17 – Al Israa’ : 36)
*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat*
(QS23–Al Mu’minuun:3)
*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah*
(QS 24 – An Nuur : 27)
*82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah*
(QS 24 – An Nuur : 55)
*83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati*
(QS 25 – Al Furqaan : 63)
*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan*
(QS 28–Al Qashash : 77)
*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah*
(QS 28 – Al Qashash:88)
*86. Jangan terlibat dalam homosexual*
(QS29–Al ‘Ankabuut : 29)
*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar*
(QS 31 - Luqman : 17)
*88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong*
(QS 31 - Luqman : 18)
*89. Wanita dilarang memamerkan diri*
(QS 33 – Al Ahzab : 33)
*90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita*
(QS 39 – Az Zumar : 53)
*91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah*
(QS 39 – Az Zumar : 53)
*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan*
(QS 41 – Fushshilat : 34)
*93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah*
(QS 42–Asy Syuura : 38)
*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa*
(QS 49 – Al Hujuraat : 13)
*95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)*
(QS 57 – Al Hadid : 27)
*96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu*
(QS58–Al Mujaadilah11)
*97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil*
(QS60-Al Mumtahanah:
*98. Hindari diri dari sifat kikir*
(QS64–AtTaghaabun:16)
*99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*
(QS73–AlMuzzammil;20)
*100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta*
(QS 93–Adh Dhuhaa: 10)
100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN
4/ 5 stars - "100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN" 100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN *1. Jangan berkata kasar.* (QS 3 – Ali Imran : 159) *2. Tahanlah marah.* (QS 3 ...