Mobil Bupati Jepara

Bapak Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara.
Salah satu guru yang memberikan motivasi dan inspirasi bagiku.
.
Semasa di bangku Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Bangsri beliau sempat memberikan pelajaran berharga untuk kami.
.
Beliau membacakan kami Kitab Taqrib dengan fasih dan hafal. Setiap masuk ke kelas kami, beliau tak pernah membawa kitab yang akan diajarkan ke kami, hal itu karena ke-alim-an dan sudah hafal diluar kepala tentang kitab itu. Penjelasan yang gamblang dan jelas mudah kami fahami.
.
Salah satu Pesan beliau kepada kami ketika itu yang sempat saya ingat : Ketika dewasa nanti, apapun pekerjaan kita, jangan sampai meninggalkan aktivitas mengajar.
.
Saya masih ingat betul, meski beliau sudah bertugas di DPRD Jepara kala itu, beliau tetap mengajar di kelas kami sesuai dengan waktu untuk kami.

Bahkan ketika peresmian Kura-kura Osean Park Pantai Kartini Jepara kala itu, beliau tetap menyempatkan sejenak untuk masuk dikelas dan mengajar kami sebelum kemudian ijin meninggalkan kelas. Itu bukti Cinta Beliau untuk kami para murid-muridnya. Sanad Ilmu Beliau merangkul dan menyelimuti kami.
.
Pak Marzuqi adalah tokoh Ulama' dan Umara' yang mengayomi dan bertanggungjawab untuk masyarakat. Bertahun-tahun mengabdikan diri untuk Pendidikan dan Untuk Jepara.
.
Kemarin, beliau harus menerima ujian besar untuk perjuangannya. Saya yakin beliau orang baik. Beliau Guru Saya. Kiai saya. Waktu akan menunjukkan.
.
Saya yakin, beliau selalu berdoa untuk kami para muridnya. Kami pun akan berdoa untuk beliau.
Semoga diberi kemudahan, kekuatan dan ketabahan.

#pakmarzuqi
#bupatijepara
#guruku
#kiaiku
Mobil Bupati Jepara
4/ 5 stars - "Mobil Bupati Jepara" Bapak Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara. Salah satu guru yang memberikan motivasi dan inspirasi bagiku. . Semasa di bangku Madrasah Tsanawiyah Ha...